Odporúčame, 2019

Redakcia Choice

Zdieľajte detské knihy Asha Miró

Lola Rovati @ Lolarovati

Asha Miró, indická dievčina, ktorej adopčný príbeh ju viedla k napísaniu bestselleru Dcéra Gangy a potom The Two Faces of the Moon, tiež písala knihy pre deti.

Štyria cestovatelia a štyria cestujúci v akváriu rozprávajú príbeh Jurij, Sity, Deneke a Lin Ying, štyri deti, ktoré našli rodičov, ktorí prišli z ďalekej strany, aby ich vzali na výlet do mesta pri mori a založili rodinu.

Je to prirodzenejší spôsob, ako priniesť deťom do procesu adopcie deti z iných krajín, ktoré boli adoptované ako Asha, rovnako ako deti, ktoré denne zdieľajú deti z iných kultúr.

Príbeh autora, ktorý vyrastal v Barcelone, tiež inšpiroval vytvorenie detskej karikatúry s názvom Asha.

Ak chcete doplniť knihy, na webovej stránke Casa Asia si môžete stiahnuť niektoré bábky na papieri zo štyroch hlavných postáv príbehov.

Viac informácií Dom knihy

Top