Odporúčame, 2018

Redakcia Choice

Zdieľajte Dopplerov ultrazvuk v kontrole tehotenstva

Lola Rovati @ Lolarovati

Dopplerov ultrazvuk: Všetko, čo kontroluje, že dieťa je dobre v maternici, vítame.

Dopplerovská technika je farebný ultrazvuk, ktorý sa používa na meranie a hodnotenie prietoku krvi, ktorý cirkuluje cez dutiny a ventily srdca dieťaťa.

Umožňuje vám zistiť množstvo krvi, ktoré sa čerpá pri každom rytme, čo je nevyhnutné na určenie správneho fungovania srdca, ako aj na analýzu srdcových chlopní a steny srdca.

To pomáha odhaliť včas akúkoľvek anomáliu, ktorú by dieťa mohlo mať, aby sa mohlo čo najlepšie konať, keď sa narodí.

Čo je to Dopplerov ultrazvuk?

Dopplerovský ultrazvuk sa tiež používa na zobrazenie maternicových artérií u žien, ktoré sú vystavené riziku hypertenzie počas tehotenstva alebo keď existuje podozrenie na intrauterinný rastový retard.

Umbilické tepny sú taktiež kontrolované, aby sa ubezpečil, že prietok krvi, a teda aj živiny a kyslík, dosahujú správne dieťa.

Podľa vedúceho pôrodníckej služby materskej a detskej nemocnice La Paz, Dr. Antonio González, "Doppler" poskytuje včasnú diagnózu akejkoľvek abnormality zdravia plodu a je nevyhnutný na prijatie najvhodnejšieho porodného správania so zárukou. "

V súčasnej dobe sú hlavné faktory, ktoré môžu ohroziť zdravie nenarodeného dieťaťa, hypertenzia alebo diabetes v matke, srdcové malformácie a problémy s pupočníkom a placentou, ktoré môžu byť kontrolované prostredníctvom Dopplera.

V prvom tehotenstve neurobili žiadny Dopplerovský ultrazvuk, možno ho odvodili v prípadoch možného podozrenia.

Ale ak je to užitočné zistiť vážne problémy, bolo by to, že to bolo v programe rutinnej kontroly všetkých tehotenstiev, že?

Via | Yahoo news Viac informácií Dexeusov inštitút u malých detí a ďalšie Ultrazvuk v 4D u detí a ďalších V ktorých prípadoch sa uskutočňuje fetálna echokardiografia

Čo Je Nové V Medicíne, 2018

Obľúbené Kategórie

Top